M-Files | DataDesign VietNam
Nhận chế độ xem 360 cho doanh nghiệp của bạn
Có được góc nhìn 360 cho doanh nghiệp của bạn Kết nối Salesforce CRM với các tài liệu của bạn và các hệ thống khác để mọi thứ danh sách quen thuộc
M-Files | DataDesign VietNam
Đẩy mạnh việc chuyển đổi kinh doanh kỹ thuật số của bạn
Thêm quy trình và tuân thủ trong khi làm việc trong Office 365, với một chế độ xem vào tất cả dữ liệu
M-Files | DataDesign VietNam
Hội thảo trên web: Kết nối dữ liệu có cấu trúc và không cấu trúc
Tìm hiểu cách kết nối các hệ thống và kho lưu trữ kinh doanh của bạn vào một hệ thống thông minh.