Nếu bạn đang xem xét M-Files, muốn biết thêm thông tin hoặc liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẵn lòng trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Vui lòng điền vào biểu mẫu và ai đó từ M-Files sẽ liên lạc sớm.

M-Files có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để cung cấp các cập nhật và ưu đãi đặc biệt về các sản phẩm và dịch vụ của M-Files. Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ lúc nào. Để tìm hiểu thêm bạn có thể đọc thông báo bảo mật.

M-Files | DataDesign VietNam

United States

General & Sales: +1 972.516.4210
Technical support: +1 800.224.4074
Address (Plano): 6400 International Parkway, Suite 2500, Plano, TX 75093
Address (Austin): 8303 N Mopac Expy Ste B-228, Austin, TX 78759
Email: contact@m-files.com
Social media: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube
Media Contacts: Global and regional press contacts

M-Files | DataDesign VietNam

United Kingdom

General & Sales: +44 330 0889569
Technical support: +44 330 122 8358
Address: Davidson House, Forbury Square, Reading, RG1 3EU
Email: contact@m-files.com
Social media: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube
Media Contacts: Global and regional press contacts
 

M-Files | DataDesign VietNam

Finland

General & Sales: +358 3 3138 7500 
Technical support: +358 3 3138 7599
Address (HQ): Hermia 12, Hermiankatu 1 B, 33720 Tampere
Address (Espoo): Vaisalantie 2, 02130 Espoo
Address (Lappeenranta): Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta
Email: contact@m-files.com
Social media: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube
Media Contacts: Global and regional press contacts

M-Files | DataDesign VietNam

France

General & Sales: +33(0)1 86 95 05 15
Technical support: +33 (0)170615821
Address: Campus Aviso - Bat. A, 49-51 Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux, France
Email: contact@m-files.com
Social media: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube
Media Contacts: Global and regional press contacts
 

M-Files | DataDesign VietNam

Germany

General & Sales: +49 (0)2102 42 – 0616
Technical support: +49 3222 109 2805
Address: Kaiserswerther Str. 115, Ratingen, DE-40880
Email: contact@m-files.com
Social media: Xing, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube
Media Contacts: Global and regional press contacts

M-Files | DataDesign VietNam

Canada

General & Sales: +1 972.516.4210
Technical support: +1 800.224.4074
Address: 30 Knowledge Park Drive, Unit 100, Fredericton, New Brunswick E3C 2R2
Email: contact@m-files.com
Social media: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube
Media Contacts: Global and regional press contacts

M-Files | DataDesign VietNam

Sweden

General & Sales: +46 8 57 87 70 27
Technical support: +358 3 3138 7599
Address: Svetsarvägen 15, 17141 Solna
Email: contact@m-files.com
Social media: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube
Visit our Swedish website
Media Contacts: Global and regional press contacts

M-Files | DataDesign VietNam

Australia

General & Sales: +61 431 300 772
Technical support: +61 290 984 702
Email: contact@m-files.com
Social media: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube
Media Contacts: Global and regional press contacts